HOE MAAK JE EEN NOODPLAN VOOR EEN EVENEMENT?
24 februari 2019 

HOE MAAK JE EEN NOODPLAN VOOR EEN EVENEMENT?

Wees voorbereid!

Tijdens Pukkelpop in België ging het volledig mis. Met meerdere doden tot gevolg. Tijdens Pinkpop in Nederland kregen de aanwezigen van de organisatie een opmerkelijk advies: Wanneer het noodweer losbarst, allemaal hurken op de grond. In hotels krijgen alle aanwezigen van een evenement een korte instructie, wát te doen in geval van brand of een crisis.  Tijdens een personeelsfeest in de Cruise Terminal werden alle aanwezigen gewezen op de nooduitgangen naar de evacuatie plaatsen. 

Het noodplan is een belangrijk onderdeel van het beveiligingsplan voor een evenement. Gebeurtenissen kunnen uiteindelijk een serie noodsituaties veroorzaken die de gasten of deelnemers in gevaar kunnen brengen, schade aan gebouwen of gebieden kunnen veroorzaken en ervoor kunnen zorgen dat het evenement wordt onderbroken of geannuleerd.

Het noodplan beschrijft de uitvoering van een claim of incident en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het rampenplan is daarom nauw verbonden met de continuïteitsplanning, die de functionaliteit van een systeem behandelt, ondanks eventuele schade die is opgetreden. De algemene noodplanning voor evenementen omvat veiligheidsmaatregelen zoals voorzorgsmaatregelen voor dringende medische noodsituaties, algemene brandbestrijdingsmaatregelen, het bieden van reddingsroute-capaciteiten of evacuatieconcepten.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, helpt het concept voor nood- en waarschuwingsplanning zo snel mogelijk de best mogelijke stappen om grote schade te voorkomen. Noodplannen worden over het algemeen onderschat, omdat zolang er niets is gebeurd, de meeste mensen veilig zijn. Dit is echter bedrieglijke beveiliging, want wanneer zich een noodsituatie voordoet, kan het noodplan helpen om levens, gezondheid en financiën te beschermen.

De specifieke onvoorziene-situatie-planning is gebaseerd op de specifieke inhoud en bedreigingen van een gebeurtenis die specifiek voor de specifieke gebeurtenis in het kader van een risicoanalyse moet worden bepaald.

Een noodplan is een plan dat noodzakelijke stappen, documenten en middelen, de samenwerking tussen de betrokken actoren en de tijd sequenties definieert, met de bedoeling om schade te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Door de huidige situatie in de wereld, noodplannen krijgen momenteel aan belang, omdat in het ergste geval, mensen willen worden voorbereid.

link: Noodplan

Over de schrijver
Reactie plaatsen